हेटौंडामा घडेरी बिक्रीमा

हेटौंडामा - ६ चौघडा - न्युरेनी कन्तिलोकपथ
Land Area Land Area ४० धुर
NPR. 600,000
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Property Description

हेटौंडामा  घडेरी बिक्रीमा 

हेटौंडामा - ६ चौघडा - न्युरेनी 

कन्तिलोकपथ राजमार्ग संगै 

जोडियको २ कट्ठा  ( ४० धुर ) घडेरी जग्गा  बिक्री  मा छ। 

धुरको ६ लाख मात्र ।

सम्पर्क नम्बर : ९७४१४५५६३८ 

Map

Search For Property

Featured Property