बालकोट ६ मा . ३ आना १ पैसा २ दाम मा १ तले घर बिक्रिमा ।

बालकोट
Land Area Land Area 0.3.1.2
NPR. 600,000
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Property Description

बालकोट  ६ मा . ३ आना १ पैसा २ दाम मा १ तले घर  बिक्रिमा ।

जग्गा क्षेत्रफल : ३ आना १ पैसा २ दाम ।

बाटो : ३ft ।

✅पुरा घर र ३ आना १ पैसा २ दाम को ६० लाख मात्र । ✅


☎️सम्पुर्ण जानकारी को लागि : 9741455638

Map

Search For Property

Featured Property