Land on sale

सुन्दरीजल , नयाँपाटी
Land Area Land Area 9 ropani
NPR. 1,450,000
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Property Description

L A N D     O N      S A L E 

PER AANA ✅16 LAKH  TO 14  LAKH  50 thousand ✅


सुन्दरीजल   ,    नयाँपाटी    (५)      मा 

आना को १६ लाक  देखि १४ लाख ५० हजार सम्म्को प्लन्निङको  जग्गा बिक्रि मा ।

☎️सम्पुर्ण जानकारी को लागी ९८४१४५५६३८ .

Map

Search For Property

Featured Property