लुबु लामातर मा नया घर बिक्री मा

lubu lamatar
Toilet Toilet 2
Bedroom Bedroom 6
Living Hall Living Hall 1
NPR. 13,500,000
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
9741455638
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Property Description

लुबु लामातर मा  ४ आना १ पैसा क्षेत्रफलमा नया बनेको घर
1 करोड 35 लाख मा बबिक्री मा

Detail info: 
land area : 4 aana 1 Paisa

road access : 13 ft

Ground floor :  3room ,  1 kitchen

1st floor : 3 bedroom , 1 living hall .

2nd floor :  1 kitchen dinning hall

Totall : 2 toilet / 1  laundry room

For more information contact us : 9860638772 घर ,जग्गा , फ्लयाट|भाडामा लिनदिन | हामीलाई सम्झनुहोस् l 


यदि तपाइँ घर | जग्गा | फ्लैट |  सस्तोमा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् l  

☎Contact us : 9741455638 | 9860638772 

🔍www.linknepalrealestate.com.np

Map

Search For Property

Featured Property